agham

ano ang praxis »kahulugan at konsepto

Ang salitang praxis ay nagmula sa Griyego at nangangahulugang pagsasanay. Ang konsepto ng pagsasanay ay dapat na maunawaan sa pagsalungat sa konsepto ng teorya.

Ang pagkakaiba sa pagitan ng teorya at praksis

Sa ordinaryong wika, ang teorya at praktika ay magkaiba at kasabay ng mga pantulong na ideya. Kaya, ang kaalaman ay teoretikal kapag ito ay ipinakita mula sa mga konsepto, pormula, prinsipyo at iskema na malayo sa pang-araw-araw na dimensyon. Ang Praxis o pagsasanay ay ang kongkretong sagisag ng teorya, iyon ay, ang pagpapatupad nito sa pamamagitan ng ilang pamamaraan.

Kung iisipin natin ang kaalaman sa matematika, nakikitungo tayo sa teoretikal na kaalaman, ngunit sa pamamagitan ng matematika ay malulutas natin ang tunay at praktikal na mga sitwasyon. Sa konteksto ng pag-compute, maraming mga gumagamit ang natututong makitungo sa iba't ibang mga aparato sa pamamagitan lamang ng pagsasanay, ngunit ito ay posible dahil sa wika ng computing mayroong isang pangkalahatang teorya. Ang dalawang halimbawang ito ay tumutukoy sa pagtutulungan sa pagitan ng praxis at teorya. Sa ganitong diwa, ang lahat ng praxis ay nagpapalagay ng teorya at lahat ng teorya ay may praktikal na projection.

Praxis bilang isang pilosopikal na konsepto

Para sa mga unang pilosopong Griyego ang ideya ng praksis ay maaaring mailapat sa lahat ng hindi mapagnilay-nilay at di-teoretikal na aktibidad ng tao. Sa madaling salita, ang pilosopiyang Griyego ay nakikilala sa pagitan ng mga prosesong intelektwal at mga materyal na proseso. Kaya, ang isang Greek mathematician na nag-aaral ng mga geometric na hugis ay nagsagawa ng isang teoretikal na gawain, habang ang isang palayok ay nagsagawa ng isang praktikal na aktibidad.

Ang konsepto ng praxis ay ipinapalagay ng ilang Marxist philosophers, na lumikha ng terminong "philosophy of praxis"

Para sa mga Marxist thinkers, human praxis (halimbawa, trabaho o panlipunang relasyon) ay bumubuo ng isang mahalagang mapagkukunan ng impormasyon upang bumuo ng isang teoretikal na diskarte. Para sa Marxismo, ang mga teoretikal na postulate ay dapat na kumonekta sa katotohanan ng mga bagay, sa praxis.

Ang ideya ng praxis ay naroroon sa isang kasalukuyang pilosopiya, pragmatismo. Ang kalakaran na ito ay umunlad lalo na sa Estados Unidos sa buong ika-20 siglo. Ang mga pangunahing prinsipyo ng pragmatismo ay ang mga sumusunod:

1) ang kaalaman o katotohanan tungkol sa isang bagay ay hindi maaaring balewalain ang mga praktikal na epekto nito at

2) ang katotohanan tungkol sa isang bagay o isang moral na paghuhusga ay kinakailangang nagpapahiwatig ng pagtatasa ng konkretong pagiging kapaki-pakinabang nito. Sa ganitong diwa, ang mga pilosopo ng kasalukuyang ito ay umiiwas sa mga posisyong intelektwalista at nauunawaan ang pilosopikal na pagmuni-muni bilang isang instrumento sa paglilingkod sa buhay.

Mga larawan: iStock - tiburonstudios / FangXiaNuo