pulitika

ano ang prerogative »kahulugan at konsepto

Ang prerogative ay isang uri ng pribilehiyo na ibinibigay sa isang tao dahil sa posisyon na kanilang nasasakop o sa kanilang posisyon sa lipunan. Samakatuwid, ito ay isang espesyal na benepisyo na nilayon upang protektahan ang taong nakinabang. Sa pangkalahatan, ang mga benepisyong ito ay nauugnay sa mga awtoridad ng sibil o militar at sa ilang mga pampublikong posisyon.

Ang mga prerogative ay hindi palaging nauugnay sa mga nakatataas na posisyon. Sa katunayan, ang isang ordinaryong tao ay maaaring makakuha ng prerogative mula sa estado sa mga pambihirang sitwasyon, tulad ng kapag ang isang bilanggo ay binigyan ng espesyal na bakasyon para sa pagkamatay ng isang malapit na miyembro ng pamilya o kapag ang isang tao ay nakakuha ng hindi pangkaraniwang administrative exemption bilang resulta ng isang natural na sakuna. (Kapag may mga baha, karaniwan sa estado na maging flexible kaugnay ng mga buwis at mga prerogative ay ibinibigay sa mga apektadong tao).

Ang prerogatives sa political sphere

Sa karamihan ng mga konstitusyon, isang serye ng mga prerogative ang pinag-iisipan para sa legal na proteksyon ng mga miyembro ng gobyerno, mga monarch o ng pinakamataas na awtoridad ng estado. Hindi ito nangangahulugan na ang mga prerogative ay dapat bigyang-kahulugan bilang isang simpleng pribilehiyo, dahil ang mga taong nakikinabang sa kanila ay hindi exempted sa pagsunod sa kanilang mga obligasyon sa katarungan, ngunit sila ay hahatulan ng hindi pangkaraniwang mga korte ng hustisya, halimbawa ng kataas-taasang hukuman ng isang bansa.

Ang pagtatasa sa Espanya ay isang modality ng prerogative

Sa Spain mayroong ilang mataas na posisyon sa publiko na hindi maaaring subukan ng parehong mga pamamaraan ng hudikatura gaya ng ibang mga mamamayan. Nangyayari ito dahil sinusukat ang mga ito (nagmula sa hurisdiksyon ang sinusukat, isang terminong tumutukoy sa mga pribilehiyo ng Middle Ages na ipinagkaloob sa mga mamamayan sa ilang bayan ng Espanya).

Sa kasalukuyan, ang nabanggit sa Espanya ay katulad ng inilapat sa ibang mga bansa, halimbawa, sa Great Britain kasama ang maharlikang pamilya.

Ang affarmation ay hindi dapat unawain bilang kasingkahulugan ng immunity mula sa batas, ngunit ang legal na figure na ito ay may layunin na protektahan ang mga matataas na opisyal mula sa mga posibleng demanda na may destabilizing o hindi lehitimong layunin.

Tulad ng lohikal, sa Espanya mayroong isang tiyak na kontrobersya na may kaugnayan sa afarment. Para sa ilan ito ay isang makatwirang pamamaraan, habang para sa iba ito ay isang pribilehiyo na hindi dapat umiral dahil sumasalungat ito sa ideya ng pagkakapantay-pantay sa harap ng batas.

Mga Larawan: iStock - PeopleImages / sa hinaharap