pangkalahatan

kahulugan ng regulasyon

Ayusin ang isang bagay o sitwasyon

Ang termino regulasyon sumusuporta sa iba't ibang gamit. Kapag ang isang bagay ay inilagay sa isang estado ng normalidad, pagkatapos manatili para sa isang yugto ng panahon sa isang hindi pangkaraniwang sitwasyon, ito ay sinasalita sa mga tuntunin ng regulasyon. Halimbawa, sa kaso ng isang indibidwal na nagsimulang magtrabaho sa isang kumpanya mga tatlong buwan na ang nakararaan at natapos na ang panahon ng pagsubok at ito ay nagnanais na magpatuloy sa kanyang tungkulin, sasabihin na ang regulasyon ng kanyang kontraktwal na sitwasyon ay nalalapit na. sa loob ng kumpanya.

Ang kahulugang ito ay karaniwang ginagamit noon upang magbigay ng ideya ng pag-aayos, sa pagkakasunud-sunod, na hindi maayos sa ilang aspeto o sitwasyon.

Sa maraming mga order, tiyak na mahalaga na ayusin kung ano ang hinihingi nito dahil kung hindi ito gagawin, maaapektuhan nito ang mga karapatan ng isang tao tulad ng ipinahiwatig namin sa halimbawa ng mga linya sa itaas ng empleyado na nasa isang hindi regular na sitwasyon.

Maraming mga employer ang umaabuso sa mga pangangailangan ng mga tao sa trabaho at kung minsan ay hindi sumusunod sa mga regulasyon at higit pa kung walang karampatang awtoridad na namamahala sa pagsubaybay na ang mga batas at regulasyon ay nasusunod sa lahat ng konteksto.

Pagsasaayos

Sa kabilang banda, ang terminong regulasyon ay ginagamit na may pag-ulit bilang kasingkahulugan ng pagsasaayos. "Matapos akong iligtas sa pamamagitan ng isang himala sa aksidente, inayos namin ang seat belt."

Pagtatatag ng isang regulasyon sa isang organisasyon

At ang huling mga gamit ay tumutukoy sa pagpapasiya ng mga pamantayan, tuntunin, batas, bukod sa iba pa, sa loob ng isang organisasyon o grupo. Ang pagkakaroon ng mga alituntunin, pamantayan at batas ay lumalabas na isang kailangang-kailangan na pangangailangan sa loob ng isang komunidad, isang grupo o isang organisasyon, dahil kung wala ang mga ito ang kasunduan sa pagitan ng mga miyembro at ang kaayusan sa loob nito ay magiging mahirap, isang sitwasyon na kung hindi man ay nagbabanta laban sa mabisang operasyon nito. Ang pag-aampon ng mga bata ay protektado ng isang regulasyon na pangunahing nangangalaga sa kapakanan ng mga bata.

Kapag umiiral ang regulasyon, ito ay isang katotohanan na sa loob ng isang tiyak na konteksto o saklaw ay magiging posible na tamasahin ang kaayusan, mapanatili ang kontrol at siyempre ginagarantiyahan ang mga nakikipag-ugnayan at nakikilahok sa pagtupad ng mga karapatan ng lahat, nang walang mga eksepsiyon.

Kapag may regulasyon magkakaroon ng kaayusan at paggalang sa mga patakaran

May mga organisasyon, pampubliko at pribadong entidad na ang misyon ay kontrolin ang operasyon ng ilang kumpanya o ahensya ng estado upang maiwasan sa ganitong paraan na nilalabag ang mga karapatan.

Samantala, ang mga napapailalim sa regulasyon ay dapat sumunod sa mga alituntuning itinatag sa napapanahong paraan upang maiwasan ang paggawa ng mga misdemeanors o direktang krimen. Para sa mismong kadahilanang ito, ang kontrol na isinasagawa ng mga nabanggit na entity ay dapat palaging naroroon at kumpleto, upang walang sinumang lumabag sa mga karapatan at gayundin upang masunod ang batas.

Yaong mga sektor o serbisyo na lumalabas na mahalaga para sa komunidad dahil natutugunan nila ang ilang uri ng pangangailangan ay dapat magkaroon ng permanenteng regulasyon, isipin natin ang serbisyo sa transportasyon, ang supply ng gas, kuryente, kabilang sa pinakamahalaga, tiyak dahil nag-aalok sila ng mga serbisyong pangkomunidad na lubos na nauugnay sa pag-unlad ng kanilang pang-araw-araw na buhay.

Dapat tiyakin ng regulasyon sa mga kasong ito na ang mga kumpanyang namamahala sa mga serbisyong ito ay sumusunod sa kanilang mga obligasyon sa mga mamimili. Isaisip natin na sa ilang pagkakataon ay maaaring nakataya ang buhay ng mga tao, tulad ng mga serbisyo sa pampublikong sasakyan, na dapat ding gumagarantiya sa kaligtasan ng kanilang mga pasahero.

Sa kasamaang palad, sa ilang mga bansa ay hindi ito nangyayari at sa gayon ay nangyayari ang napakaseryosong aksidente sa mga tren, sa mga subway, sa mga bus, kung saan libu-libong tao ang namamatay.

Regulasyon ng Parusa: batas na nagpaparusa sa paglabag sa isang pamantayan

Ang regulasyong pamparusa , sa kabilang banda, ang pamantayan o batas na iyon na nagpaparusa, ay nagpapataw ng parusa ng pagsunod para sa pagpasa sa isang mandatoryong batas. Para sa hindi pagsunod sa pamantayan, isang parusa ang ipapataw upang gawing regular ang paglabag na iyon. Maaaring binubuo ito ng pagkakait ng kalayaan, pagbabayad ng multa o pagsasagawa ng iba't ibang serbisyo para sa komunidad, tulad ng pagbabasa at tulong sa mga tahanan para sa mga bata o matatanda.