tama

kahulugan ng internasyonal na batas

Ang pangalan ng internasyonal na batas ay yaong inilalapat sa hanay ng mga juridical at legal na pamantayan na ang pangunahing layunin ay mag-ambag upang ang mga relasyon sa pagitan ng iba't ibang pambansang estado ay maayos at magkatugma hangga't maaari upang makipagtulungan sa mga relasyon ng pagkakaisa, kapayapaan. at pagtutulungan.

Ang internasyunal na batas ay isa sa pinakamahalagang uri ng batas dahil sa kakanyahan nito, ito ay isang uri ng batas na lumalampas sa mga limitasyon ng isang pambansang estado o partikular na rehiyon at samakatuwid ay dapat igalang ng lahat ng iba't ibang estado o entidad na nais. bahagi ng internasyonal na pamayanan. Bagama't ang bawat estado o rehiyon ay may mga prerogative na magtatag ng sarili nitong sistema ng mga batas at pamantayan para sa iba't ibang lugar ng pagkakaroon nito at mga kakaibang katangian nito, ang internasyonal na batas ay nagpapalagay ng isang tiyak na antas ng pagtanggap at pagpapasakop sa isang hanay ng mga pamantayan at regulasyon. na ibinabahagi ng lahat ng internasyonal na entidad.

Napakasalimuot din ng internasyonal na batas dahil binubuo ito ng mga elemento na karaniwang pinaghihiwalay sa iba't ibang kodigo sa rehiyon tulad ng batas sa buwis, batas sibil, batas komersyal, batas sa kapaligiran, atbp. Kaya, ang internasyonal na batas ay isang mas malawak na hanay ng mga pamantayan at tuntunin na ang layunin ay tiyak na ayusin ang lahat ng iba't ibang antas ng pakikipag-ugnayan na maaaring umiiral sa pagitan ng dalawa o higit pang mga estado.

Bagama't ang iba't ibang mga pamayanan at lipunan ng tao ay palaging nagtatag ng iba't ibang uri ng mga kasunduan at pamantayan hinggil sa mga palitan (ekonomiko, kultura, politikal, panlipunan) na umiiral sa kanilang mga sarili, maaari nating sabihin na ang internasyonal na batas ay nagsimulang opisyal na ayusin sa sikat at napakahalagang Kasunduan. ng Westphalia na nilagdaan noong 1648 sa bayan ng Aleman na iyon. Ang kasunduang ito ay nagtapos sa ilang mga komprontasyong militar na naganap sa pagitan ng ilan sa mga estado sa Europa, na kinokontrol ang mga ugnayang pangkapayapaan na iiral sa hinaharap sa pagitan nila at nagpapahiwatig ng isa sa pinakamalinaw na sandali ng kontrol at regulasyon ng internasyunal na pakikipag-ugnayan.