pangkalahatan

kahulugan ng etimolohiya

Ang terminong etimolohiya ay kilala sa disiplina na tumatalakay sa pinagmulan ng mga salita, ang kanilang pagsasama sa wika, mga pinagmumulan at kung ang kanilang anyo at kahulugan ay binago.

Sa mga kasong iyon kung saan ang wika ay nagsimula noong maraming, maraming siglo, ang mga iskolar at eksperto sa etimolohiya ay maaaring maghinuha at malaman ang orihinal na kahulugan ng ilang salita, gayundin kung sila ay sumailalim sa anumang pagbabago sa paglipas ng mga taon. Dahil siyempre, tulad ng maraming beses nating komento na ang mundo at ang mga naninirahan dito ay sumusulong at nagbabago sa mga tuntunin ng paggamit at kaugalian, fashion, bukod sa iba pang mga isyu, ang mga salitang ginagamit nila ay nagbabago rin at nagmu-mutate, na nag-iiwan ng ilang halos hindi na ginagamit. Halimbawa, sa ilang mga bansang nagsasalita ng Espanyol, gaya ng Argentina, ang salitang audition ay ginamit ilang dekada na ang nakalilipas upang tukuyin ang mga programang iyon sa radyo o, kung hindi, ang telebisyon, gayunpaman, ito ay napalitan ng mga pinakamodernong programa (radyo o telebisyon) at siyempre, kapag binibigkas ng isang tao ang "matandang" pagdinig, ang pinakabata, sa pangkalahatan, ay hindi naiintindihan kung paano ito ginagamit at siyempre ang taong gumagamit nito ay magpapakita ng kanilang edad.

At tulad ng ilang termino ay nagiging lipas na, may iba pa na, dahil sa paulit-ulit na paggamit nito, isama ang mga ito, halimbawa, sa Dictionary of the Royal Spanish Academy.

Pangalawa, Ang etimolohiya ay tumatalakay din sa pagpansin sa mga kaso kung saan ang isang partikular na wika ay tumatanggap at humiram ng ilang mga salita na kabilang sa ibang mga wika o leksikon at sa kalaunan ay magiging sarili nito, nawawala, dahil sa regular at kasalukuyang paggamit na kanilang natatanggap, ang dayuhang pinagmulan.. Halimbawa, ang wikang Espanyol ay nakahiram mula sa Ingles ng mga terminong cocktail, leader at goal, mula sa French, garden, souvenir, hotel, garahe, mula sa Italian, mask at blackboard, bukod sa iba pa.

Samantala, ang etimolohiya ay hindi lamang dahil sa kaalaman sa pinagmulan ng wikang Castilian, bilang isang wikang Neo-Latin na nagmula sa Latin na ipinakilala at ginamit ng mga Romano noong 206 B.C., kundi pati na rin ang etimolohiya. nagbibigay-daan sa iyo na palawakin ang bokabularyo at pagbutihin ang pagsusulat para hindi magkamali sa spelling.