tama

kahulugan ng hindi masasaktan

Tatawagin hindi matatalo sa ganyan indibidwal na exempted mula sa kriminal na pananagutan, iyon ay, ay hindi maaaring parusahan sa ilalim ng anumang punto ng view ng kasalukuyang batas, para sa hindi kakayahang maunawaan ang pagiging iligal ng isang parusang gawa na kanyang ginawa.

Taong hindi maaaring kasuhan ng kriminal para sa anumang gawaing kriminal bilang resulta ng hindi niya maintindihan ang pagiging ilegal nito

Karaniwan, ang mga taong dumaranas ng sakit sa pag-iisip, mental retardation, ay mga menor de edad, bukod sa iba pang mga alternatibo, ay ituturing na hindi mapag-aalinlanganan.

Samantala, ang pananagutan Ito ay ang hanay ng mga pangyayari na itinatadhana ng batas, na nagpapahintulot sa pagtatatag ng sanhi at epekto na relasyon sa pagitan ng isang kriminal na kaganapan at ang paksa na itinuturing na responsable para dito, samakatuwid, ang kawalan ng mga nabanggit na pangyayari ay magtutukoy ng isang senaryo ng hindi mapagkakatiwalaan Kahit na ang kriminal kilos at may-akda ay napatunayan ng nasasakdal, hindi siya ituturing na kriminal na responsable para dito.

Kabaliwan sa isip, pagtatanggol sa sarili at minorya, ang pinakamadalas na dahilan

Halimbawa, kapag ang isang tao na dumaranas ng ilang uri ng sakit sa pag-iisip ay nakagawa ng isang krimen, tulad ng pagpatay, sa sandaling mapagkakatiwalaan ng sistema ng hustisya ang kanilang sitwasyon, malamang na sa legal na sentensiya ay idineklara silang hindi mapangasiwaan dahil sa hindi nila magagawa. maunawaan na ang kanyang ginawa ay pagpatay at samakatuwid ay ipapadala siya sa isang ospital o psychiatric clinic para sa kanyang internment, dahil bagaman hindi siya maaaring ipadala sa isang kulungan, hindi rin siya maaaring manatili sa kalayaan, dahil siya ay isang mapanganib na tao para sa kanyang sarili at para din sa kapaligirang nakapaligid dito.

Sa ganitong paraan ay ginagarantiyahan ang kanyang pagtrato at siya ay nahiwalay sa ibang bahagi ng lipunan upang hindi na siya magdulot ng mas malalang problema.

Sa kabilang banda, isa pa sa mga isyu na nagpapahina o nakakabawas sa unimpeachability ng isang tao ay ang kanilang edad, kaya halimbawa kung mayroon tayong isang anak na 7 taong gulang pa lamang na pumatay ng isang tao, tiyak, ito ay isasaalang-alang sa ang pagtatasa ng kaso sa sitwasyong ito, na siya ay isang menor de edad, na maaaring walang ganap na kaalaman sa kanyang nagawa.

At kung sakali, hindi siya lilitisin, lalong hindi mahatulan ng pagkakulong, kahit na napakabigat ng ginawa niya, tulad ng pagpatay.

Sa ilang mga batas, ang mga magulang ng mga bata na nakagawa ng mga krimen ay may pananagutan sa krimen, iyon ay, ang mga dapat mag-ako ng pagkakasala sa naaangkop na kaso.

Depende sa mga kaso, ang mga menor de edad na gumawa ng mga gawaing kriminal ay nakakulong sa mga espesyal na institusyon para sa kanilang rehabilitasyon.

At sa isa pang ugat, kapag ang isang tao ay kumilos lalo na dahil sa pangangailangan na iligtas ang kanyang sariling buhay, iyon ay, pinatay niya ang kanyang aggressor, masyadong, ang naturang isyu ay tatalakayin bilang isang mitigating factor kapag sinusuri ang kanyang imputability sa criminal act.

Sa madaling salita, kung may pumatay sa iba sa loob ng balangkas ng tinatawag na personal na pagtatanggol, tiyak na magpapasya ang batas na ilibre sila sa lahat ng pagkakasala at mga kaso at hindi sila makukulong at hindi makakatanggap ng sentensiya, sa mga kaso na siyempre. maaasahang napatunayan na kumilos sila sa lehitimong pagtatanggol, upang iligtas ang kanyang sariling buhay at ang kanyang kapaligiran, na tiyak na pinagbantaan ng isang kriminal.

Ang mga kasong ito ay naging pangkaraniwang pangyayari sa maraming lipunan, lalo na sa mga kung saan lumaki ang karaniwang krimen at kawalan ng kapanatagan.

Ang mga ordinaryong mamamayan, upang protektahan ang kanilang sarili laban sa alon ng kawalan ng kapanatagan na nabubuhay, bumili ng mga armas, maging mga lehitimong gumagamit, at kaya karaniwan nang marinig sa media na ang ilan sa mga taong ito ay gumamit ng sandata na iyon sa pagtatanggol sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagiging biktima ng pagnanakaw.

Mga boses para sa at laban sa paggamit ng mga armas ng mga mamamayan

Sa paligid ng isyung ito ng paggamit ng mga armas ay maraming mga kontrobersya at halatang mga boses na pabor at laban dito.

Ang mga sumasalungat ay nangangatwiran na ang pagpapahintulot sa pag-access sa mga armas sa sinuman ay hindi lamang magpapataas ng krimen ngunit maaari rin itong makabuo ng halaga para sa lahat ng bagay sa lipunang pinag-uusapan, kung saan ang lahat ng paghaharap ay naaayos sa pamamagitan ng mga armas.

Habang ang mga nagtatanggol sa posisyon ay nangangatuwiran na walang sinuman ang maaaring mag-alis ng kanilang karapatan na lehitimong ipagtanggol ang kanilang sarili mula sa isang pag-atake.