tama

kahulugan ng eksperto

Ang isang dalubhasa ay isang kwalipikadong propesyonal na nagpapatunay ng isang mahusay na utos ng isang paksa. Samakatuwid, siya ay isang dalubhasa at ang kanyang kaalaman ay nagbibigay-daan sa kanya upang masuri ang isang sitwasyon nang mahigpit at may layunin.

Ang pigura ng eksperto ay maaaring nauugnay sa lahat ng uri ng mga lugar o aktibidad, iyon ay, engineering, mga kompanya ng seguro, sa larangan ng hustisya, atbp. Karaniwan, kailangang suriin ng eksperto ang isang teknikal na sitwasyon upang matukoy kung ano ang nangyari kaugnay sa isang kontrobersyal na bagay, halimbawa isang aksidente sa sasakyan, sunog o isang teknikal na pagtatasa sa isang field.

Sa larangan ng hustisya

Sa ilang mga legal na paglilitis, kinakailangan na gumamit ng isang tao na eksperto sa isang partikular na bagay at sa labas ng proseso ng hudikatura, ang eksperto. Ang iyong kaalaman sa espesyalista, ang iyong kwalipikasyon at ang iyong walang kinikilingan ay magbibigay-daan sa isang layunin na ideya na mag-alok sa isang bagay. Sa ganitong paraan, malalaman ng hukom ang isang akreditado at mahigpit na opinyon mula sa isang taong nakakaalam ng isang paksa. Kaya, sa isang demanda na may kaugnayan sa kontaminasyon ng basura, kakailanganin na magkaroon ng eksperto sa kapaligiran upang malaman ng hukom kung ano ang nangyari.

Ang ulat ng eksperto ay ang dokumentong inihanda ng eksperto upang sagutin ang lahat ng teknikal na tanong na ibinangon sa isang proseso

Malinaw, ang ulat ng eksperto ay isang tool na naglalayong payuhan ang hukom upang ang kanyang huling pangungusap ay may teknikal na batayan. Sa ganitong kahulugan, ang ulat ng eksperto ay kailangang mahigpit ngunit hindi masyadong teknikal, kung hindi, malamang na hindi mauunawaan ng isang hukom ang dokumento.

Ang isa pang posibleng interbensyon ng isang eksperto ay kilala bilang opinyon ng eksperto, na siyang huling yugto ng kanilang interbensyon sa isang pagsubok at binubuo ng pagpapaliwanag sa isang dokumento ng kanilang mga tiyak na konklusyon sa isang bagay.

Ano ang ginagawa ng isang agronomist?

Ang mga pag-aaral sa unibersidad ng dalubhasa sa agronomiya ay nakatuon sa mga lugar ng agrikultura, hayop o kagubatan. Ang kanyang kaalaman ay nagpapahintulot sa kanya na suriin ang iba't ibang mga teknikal na isyu (mga pagtatasa ng agrikultura, pagsukat ng mga parsela, mga topographic na plano ...). Ang kanyang karanasan at kwalipikasyon ay nangangahulugan na maaari siyang kailanganin sa larangan ng hustisya bilang isang teknikal na dalubhasa sa agronomy.

Larawan: Fotolia - lunamarina