Sosyal

kahulugan ng nasyonalidad

Ang isa sa nasyonalidad Ito ay isang konsepto ng malawakang paggamit sa ating wika at iyon ay nakaugnay sa ang kalagayan ng partikular na pinagmulang heograpikal na hawak ng isang indibidwal, ibig sabihin, kapag pinag-uusapan ang nasyonalidad ay pinag-uusapan mo ang bansa, estado, o bansa kung saan ipinanganak ang isang tao at kung saan sila ay legal na nakarehistro bilang isang mamamayan doon. Halimbawa, isinilang si María sa Mexico at kalaunan ay isinagawa ng kanyang mga magulang ang kaukulang pamamaraan para irehistro siya bilang isang mamamayan ng bansang iyon, kaya magkakaroon si María ng nasyonalidad ng Mexico.

Halimbawa, ito ay tatawagin orihinal na nasyonalidad na kung saan ay nakuha sa kapanganakan, samantala, ang bawat legal na sistema ay isinasaalang-alang ang dalawang isyu upang maitatag ito: ang ius sanguinis o batas ng dugo, na sumusunod sa pamantayan na ang isang tao ay nagmamana ng nasyonalidad ng kanyang ama o ina; at ang ius soli o karapatan ng lupa, na isinasaalang-alang na ang tao ay tumutugma sa nasyonalidad ng teritoryo kung saan siya ipinanganak.

Mahalagang tandaan na ang mga tao ay maaaring makakuha ng mga nasyonalidad mula sa ibang mga bansa kung saan hindi sila ipinanganak sa pamamagitan ng iba't ibang mga pamamaraan, habang maaari nilang gawin ito dahil mayroon silang direktang ninuno na nagbibigay-daan sa kanila na pamahalaan ang nasyonalidad ng ibang bansa.

Kaya, kung si Mario ay Argentine ngunit ang kanyang lolo sa ama ay Espanyol, si Mario, maaari siyang mag-aplay sa mga karampatang katawan para sa nasyonalidad ng Espanya dahil sinusuportahan siya ng batas sa bagay na ito. Dapat pansinin na ang ilang mga bansa ay nagpapahintulot sa mga anak at apo ng kanilang mga mamamayan na magmana rin ng pagkamamamayan.

Sa kabilang banda, ang isang indibiduwal na hindi ipinanganak sa isang partikular na bansa ay maaaring makakuha ng pagkamamamayan kung siya ay nagpakasal sa isang taong katutubo doon. Si Laura ay Peruvian, nanirahan siya sa Italya at nagpakasal sa isang Italyano, kaya pagkaraan ng ilang sandali ay mapapamahalaan na niya ang kanyang pagkamamamayang Italyano. Ang huling kaso na ito, nang walang pag-aalinlangan, ay dumami sa nakalipas na mga dekada bilang resulta ng labor migration bilang resulta ng globalisasyon, iyon ay, maraming mga tao na umalis sa kanilang mga bansang pinagmulan, sa paghahanap ng mga bagong abot-tanaw at mga oportunidad sa trabaho, bilang karagdagan sa paninirahan. pababa at nagtatrabaho sa ibang bansa bumuo sila ng pamilya.

Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na ang mga nakakuha ng pagkamamamayan sa pamamagitan ng mga nabanggit na channel ay kinikilala bilang sinumang ordinaryong mamamayan at may ganap na mga karapatan at tungkulin tulad nito.

Sa kabilang banda, ang konsepto ng nasyonalidad ay ginagamit upang italaga iyon rehiyon na may ilang mga kakaibang nagbibigay dito ng isang autonomous at natatanging personalidad sa loob ng bansa kung saan ito matatagpuan.