kasaysayan

kahulugan ng claim

Ang paghahabol ay isang aksyon ng protesta laban sa isang sitwasyon na itinuturing na hindi naaangkop o hindi patas. Bilang isang pangkalahatang kalakaran, ito ay isang kolektibong pagkilos, bagama't may mga kaso kung saan isa-isa itong isinasagawa.

Ang mekanismo kung saan ginawa ang isang paghahabol ay karaniwang ang mga sumusunod: ang isang entidad o isang institusyon ay nagpapatupad ng isang panukala na pinapahalagahan ng ilan bilang nakakapinsala at, bilang tugon, isang kilos-protesta ay inorganisa (ang pinakakilala ay ang popular na demonstrasyon na may mga banner at kritikal mga mensahe).

Bagama't ang demonstrasyon ay ang klasikong sistema ng pag-angkin, hindi dapat kalimutan na may ibang mga formula o paraan. Ang isa sa mga ito ay sa pamamagitan ng sining sa alinmang anyo nito at sa ganitong kahulugan mayroong nakatuong sining, kung saan bilang karagdagan sa isang aesthetic na paglikha ay mayroong kritikal at oposisyon na mensahe (theatrical satire, ang protestang kanta o ilang graffiti ay may ganitong sangkap ng panlipunang reklamo).

Sa isang demokratikong sistema, ang anumang paghahabol ay posible at kinikilala bilang isang pangunahing karapatan. Ito ay itinuturing na isang kinakailangang tugon sa posibleng pang-aabuso o maling gawain.

Isang malakas na boses ng pagpapahayag

Ang mapaghiganting diwa ng isang lipunan ay isang magandang tanda ng pagpapatatag ng demokrasya. Kasabay nito, ang saloobing ito ay nagpapahiwatig na ang mga mamamayan ay nais na lumahok sa paggawa ng desisyon sa aktibong paraan at hindi bilang mga manonood lamang.

Ang mga bagong teknolohiya ay nagbibigay-daan sa mga kasalukuyang pag-aangkin na maihatid nang mas mabilis at may potensyal na ilang taon na ang nakalipas ay hindi maisip.

Pagmamaneho ng mga ideya para sa pagbabago

Sa mga nagdaang taon, pinag-uusapan ang isang napaka-espesipikong pangangailangan na nakakaapekto sa buong planeta: na ang 0.7% ng GDP ng bawat bansa ay ilaan sa internasyonal na tulong upang mabawasan ang mga sitwasyon ng matinding kahirapan.

Mula sa isang historikal na pananaw, ang pagpapatunay ay naging makina ng pagbabago sa lipunan sa maraming panahon at kalagayan: ang pagpawi ng pang-aalipin, ang pakikipaglaban para sa mga karapatan ng mga manggagawa, ang karapatang bumoto para sa kababaihan, ang pag-aangkin ng mga katutubo, atbp. Ang ilang mga protesta ay nagbunga at salamat sa kanila isang hindi katanggap-tanggap na katotohanan ay nawala.

Sa iba't ibang mga panukala sa pag-angkin, ang isa sa pinakalaganap ay ang buwis sa Tobin. Binubuo ito ng pag-aatas na maglapat ng buwis sa mga transaksyong pinansyal upang mailaan ang mga nalikom na nakuha para sa mga layuning panlipunan.