negosyo

kahulugan ng negosasyon

Ang terminong negotiate ay tumutukoy sa isang aksyon na maaaring nasa saklaw ng ekonomiya o negosyo at nagsasangkot ng pagbabahagi ng mga alituntunin sa pagitan ng dalawa o higit pang mga partido upang ang bawat isa ay mag-ambag ng isang bagay at sa parehong oras ay makakuha ng ilang uri ng kita o kita mula sa pagsasakatuparan ng isang tiyak na aktibidad sa ekonomiya (halimbawa, ito ay napag-usapan sa pagitan ng dalawang kumpanya na nagpasya na magsagawa ng isang gawaing pangnegosyo at itatag ang mga kita at kontribusyon ng bawat isa). Ang termino ay maaari ding gamitin sa karaniwang wika upang sumangguni sa ilang uri ng kasunduan na hindi kinakailangang nauugnay sa mga isyung pang-ekonomiya dahil ang pakikipagnegosasyon ay nangangahulugan, sa mga pangkalahatang termino, na maabot ang isang kasunduan mula sa debate.

Ang sandali ng negosasyon ay marahil ang pinakamahalaga sa anumang aktibidad sa ekonomiya o negosyo. Ito ay dahil iyon ang sandali kung saan ang mga kasangkot na partido ay dapat magkaroon ng isang kasunduan tungkol sa uri ng aktibidad na isasagawa, kung ano ang dapat ayusin at kung paano isasagawa ang buong negosyo. Hindi sinasabi na kung ang sandali kung saan ang mga partido ay nakipag-ayos ay hindi umabot sa isang karaniwang punto o sa pamamagitan ng mutual na kasunduan, ang negosyo (o ang aktibidad na tinatalakay) ay hindi maisakatuparan.

Ang pakikipag-ayos ay palaging nagpapahiwatig ng paglilinaw sa mga responsibilidad ngunit gayundin ang mga karapatan o benepisyo na kailangang gawin at matanggap ng bawat partido ayon sa pagkakabanggit. Sa mundo ng negosyo, ang mga kasunduang ito na naabot sa pamamagitan ng negosasyon ay laging naiiwan sa pamamagitan ng pagsulat (hindi katulad ng kung ano ang maaaring mangyari sa isang negosasyon na isinasagawa sa pagitan ng dalawang tao sa pagdaan) upang matiyak na ang magkabilang panig ay magampanan ang kanilang responsibilidad. at hindi kumikilos sa kapinsalaan ng Yung isa.