pangkalahatan

kahulugan ng pagsamba

Ang salita Humanga Ito ay malawakang ginagamit sa ating wika.

Upang gawa ng paggalang sa isang tao o isang bagay na iniuugnay sa isang banal na katangian ay ipinahayag sa mga tuntunin ng pagsamba. Hinahangaan ni Laura ang maliit na rebultong elepante na ibinigay sa kanya ng kanyang ina, tuwing umaga ay hinahalikan niya ito.

Ang pagkilos ng pagsamba ay madaling makilala dahil ito ay karaniwang ipinakikita sa pamamagitan ng kilos o kilos kung saan ang sumasamba ay nagpapakita ng kanyang buong pagpapasakop sa kanyang sinasamba.

Sa kabilang kamay, Sa relihiyon, ang salitang ito ay mayroon ding hyper habitual na paggamit dahil ito ay ginagamit upang italaga ang paggalang at karangalan na ginagawa ng mga tapat sa kanilang diyos.. Dahil ang sinumang ipagkatiwala ang kanyang sarili sa mga dogma ng isang relihiyon, halimbawa ang Katoliko, na implicit sa pangakong iyon ay ang pagsamba sa Diyos, ang mga santo at ang mga ritwal kung saan ang paggalang ay ibinibigay sa kanila.

Dapat pansinin na ang pagdarasal ay isa sa mga dakilang ritwal ng pagsamba sa mga relihiyon, habang ang nabanggit na pagsamba sa panalangin ay maaaring gawin sa personal na orbit ngunit kailangan din itong isagawa sa mga sagradong lugar tulad ng mga simbahan at mga seremonya ng masa.

At sa karaniwang pananalita, Kapag sobra-sobra ang gusto natin sa isang bagay o sa isang tao, kadalasang sinasabi natin na gustung-gusto natin ito.. Sa pangkalahatan, ang mga bagay o paksa ng pagsamba ay ang mga kung saan nararamdaman natin ang malalim na pagmamahal at kung saan kaya nating ibigay ang ating buhay. Pamilya, kaibigan, asawa ang ilan sa mga paksang maaring gumising sa ating pagsamba. Mahal ko ang aking ina. Gusto ko ang musikang ginawa mo.

Samantala, ang magkasalungat na konsepto ay ang sa hamakin, na tiyak na tumutukoy sa maliit na pagpapahalaga na mayroon para sa isang bagay o isang taong ibinigay. Idolize, igalang at mahalin, ay ang mga kasingkahulugan na pinakamadalas naming ginagamit kaugnay ng konseptong ito.