pangkalahatan

kahulugan ng populasyon

Kapag ito ay binibigkas sa mga konteksto tulad ng sosyolohikal, ang terminong populasyon ay tumutukoy sa hanay ng mga tao na nakatira sa isang partikular na lugar na heograpikal at ang bilang ay kinakalkula sa kahilingan ng isang istatistikal na pagsusuri. Sa kabilang banda, sa biyolohikal na termino, ang isang populasyon ay ang hanay ng mga indibidwal na kabilang sa parehong species at nakatira sa parehong heograpikal na lugar.

Bagaman siyempre, ang pinakasikat na paggamit ng terminong populasyon ay ang nagsasabing ang populasyon ay ang hanay ng mga tao na naninirahan sa planetang daigdig o anumang dibisyon nito.

Pagdating sa mga populasyon na eksklusibong isinama ng mga tao, ang demograpiya ang magiging disiplina na namamahala sa kanilang istatistikal na pag-aaral, sa pangkalahatan, ang ganitong uri ng pag-aaral ay pinamamahalaan ng mga batas ng posibilidad at ang mga konklusyon ay maaaring hindi pangkalahatan at naaangkop sa lahat ng indibidwal.

May tatlong teorya, bawat isa ay may iba't ibang motibasyon, na sinusubukang ipaliwanag ang dahilan ng pagdami ng populasyon sa ilang bansa sa mundo.

Halimbawa, pinaniniwalaan ng teoryang biyolohikal na ang tao ay katulad ng anumang nabubuhay na nilalang, hindi kayang kontrolin ang kanyang paglaki sa bilang. Sa pagsalungat dito, makikita natin ang teoryang kultural na nagmumungkahi na ang tao, bilang isang makatuwirang nilalang, ay kumokontrol sa paglago ng demograpiko at pagkatapos ay alam niya kung paano gumamit ng iba't ibang pamantayan. Ang isang malinaw na halimbawa ng isyung ito ay kung ano ang nangyari sa China bilang resulta ng napakalaking pagtaas ng populasyon na naganap at pagkatapos, nagpasya ang gobyerno na itigil ito sa pamamagitan ng pagpapataw na ang bawat pamilya ay maaaring magkaroon ng isang anak lamang.

At sa wakas nakita natin ang teoryang pang-ekonomiya na malapit na nauugnay sa mga postulate ng Marxismo at pinananatili na ang paglaki ng populasyon ay dahil lamang sa resulta ng pangangailangan para sa trabaho.

Ang density ng populasyon ay ang kabuuang bilang ng mga indibidwal na naninirahan sa isang partikular na heograpikal na lugar at ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang bilang ng mga naninirahan sa lugar kung saan sila nakatira.. Sa pangkalahatan, ang mga bansang may pinakamataas na density ng populasyon ay ang mga tinatawag na micro states tulad ng Monaco, Singapore, Vatican City at Malta.