Sosyal

kahulugan ng ugali

Ang ugali ay ang kumbinasyon ng mga intro at extroversion na nangyayari sa isang tao sa kakaibang paraan at bumubuo sa kanilang personalidad. Matalik na nauugnay sa sikolohiya ng bawat indibidwal, ang pag-uugali ay nakuha sa genetiko at iyon ang dahilan kung bakit ito ay nauugnay din sa lahat ng mga sensasyon, emosyon at naiintindihan na mga damdamin sa isang pisikal at organikong antas. Bagama't maraming beses ang terminong 'pag-uugali' ay ginagamit sa parehong paraan tulad ng ibig sabihin ng 'karakter', ang ganitong sitwasyon ay hindi tama dahil ang huli ay kung ano ang nakuha sa pamamagitan ng pag-aaral.

Ang temperament ay nagmula sa salitang Latin temperamentum, na nangangahulugang sukat o bahagi. Karaniwan, ang pag-uugali ay nauugnay sa isang stratum kung saan nagaganap ang instinct, kaya naman nagiging bahagi ng ating pagkatao na hindi gaanong malay at makatwiran. Ang ugali ng isang tao ay madalas na ipinakita bilang isang hanay ng mga sensasyon, kaisipan at impulses na humuhubog sa pagkatao at walang ganap na lohikal na paliwanag. Ito rin ay produkto ng mga aktibidad na kinakabahan at endocrine na hindi alam o sinasadya ng indibidwal. Ito ang dahilan kung bakit ang ugali ay nauugnay din sa maraming madamdamin at madamdamin na pagpapahayag dahil ang mga ito ay may kinalaman sa isang purong organikong basement.

Ayon sa mga siyentipikong dalubhasa sa pag-aaral ng ugali, mayroon itong siyam na pangunahing katangian na nagsisilbing mga kategorya sa pag-uuri ng iba't ibang uri ng ugali. Ang siyam na katangiang ito ay ang ehersisyo o enerhiya ng isang tao, ang pagiging regular o ang predictability ng isang ugali, ang paunang reaksyon o ang paraan ng pagtugon ng isang tao sa mga bagong espasyo kaagad, ang kakayahang umangkop o ang kakayahang umangkop sa pagbabago, intensity o ang antas ng positivity o negatibiti ng isang ugali, ang kalooban o ang pagkahilig sa kaligayahan o kalungkutan, ang pagkagambala o ang pagkahilig sa pagkawala ng konsentrasyon, pagpupursige (ang kabaligtaran ng nabanggit) at panghuli ang pagkamapagdamdam o ang posibilidad na ang mga pagbabago o stimuli ay nakakaapekto sa ugali ng isang tao.

Ang apat na uri ng ugali na pinakakilala at inilarawan nina Hippocrates at Galen ay: ang ugali sanguine (hindi matatag at napakabago); mapanglaw (malungkot at nag-iisip); choleric (ng napakatindi at impulsiveness) at phlegmatic (nag-aalangan at hindi sigurado).