agham

kahulugan ng morbidity at mortality

Mula sa istatistikal na pananaw, ang mga serbisyong pangkalusugan ng isang bansa ay kailangang isaalang-alang ang dami ng namamatay at morbidity. Sa unang kaso, ito ay ang bilang ng mga namatay na tao sa isang populasyon sa kabuuan. Ang morbidity index o rate ay tumutukoy sa proporsyon ng mga indibidwal na nagkakasakit sa isang partikular na panahon.

Siyempre, ang parehong mga konsepto ay malapit na nauugnay, dahil maraming mga sakit ang direktang sanhi ng kamatayan. Sa ganitong paraan, ang morbidity at mortality ay binabanggit bilang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pagkamatay at mga medikal na sanhi na nagdudulot ng mga ito. Dapat tandaan na ang morbidity at mortality rate ay maaaring maunawaan bilang isang pangkalahatan at kabuuang data o sa isang partikular na paraan (sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng kasarian o sa pamamagitan ng edad).

Kung ipinakita na ang isang tiyak na patolohiya ay ang sanhi ng isang tiyak na bilang ng mga pagkamatay, pinag-uusapan natin ang morbidity at mortalidad ng nasabing patolohiya.

Ang mga sanhi ng kamatayan sa mundo ay lubhang pabagu-bago. Sa mga bansang tulad ng Colombia, France o Spain, ang mga cardiovascular disease ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng populasyon. Sa maraming bansa sa Africa, ang AIDS, malaria at hepatitis B ay may pananagutan sa mataas na porsyento ng pagkamatay.

Ang istatistikal na data na ibinigay sa morbidity at mortality ay lubhang kapaki-pakinabang upang magtatag ng mga epektibong estratehiyang medikal

Ang labis na katabaan, malaria, diabetes o dengue ay mga sakit na maaaring humantong sa kamatayan. Gayundin, ang morbidity at mortality ay maaaring nakatuon sa lahat ng uri ng medikal na isyu, tulad ng pediatrics, maternity o paninigarilyo. Sa kabilang banda, ang kalidad ng tubig o ang kontaminasyon sa atmospera ay ilan din sa mga sanhi na nagdudulot ng mga mortal na sakit.

Morbidity at mortality ng sanggol

Ang pagkamatay ng mga bata ay nakadepende sa dalawang pangunahing salik: ang antas ng kahirapan ng isang bansa at ang kalidad ng pampublikong kalusugan. Sa malaking bahagi ng Asia at Africa, ang dalawang pangunahing sanhi ng morbidity at mortality sa pagkabata ay pneumonia at diarrhea. Ang mga pathologies na ito ay nagbubunga ng mga dami ng namamatay na maaaring makabuluhang bawasan sa pangunahing pangangalagang medikal, wastong nutrisyon, at isang sistema ng pagbabakuna.

Ang mga medikal na pag-aaral sa morbidity at mortality ng sanggol ay nakatuon sa lahat ng mga sanhi na may direktang kaugnayan sa pagkamatay ng mga bata. Kabilang dito ang mga kondisyon ng perinatal (asphyxia sa panahon ng panganganak o congenital pneumonia) at congenital malformations.