Sosyal

kahulugan ng kapaligirang panlipunan

Ang mga tao ay hindi ipinanganak nang wala sa anumang lugar o sa isang dayuhan na barko at pagkatapos nito ay idineposito tayo sa isang bahay kung saan tayo umuunlad at ang lahat ay awtomatikong nangyayari. Wala sa mga iyon, iyon ay maaari lamang mangyari sa isang science fiction na pelikula at hindi sa realidad mismo.

Ang mga tao ay ipinanganak na may dating panlipunang balangkas na pormal na tinatawag kapaligirang panlipunan at sa kanya tayo uunlad at lalago, at kung saan tayo mabubuhay sa natitirang bahagi ng ating buhay.

Karaniwan, ang panlipunang kapaligiran ng isang indibidwal ay natutukoy sa kung ano ang mayroon ang kanyang mga magulang bago ang kanyang kapanganakan at ito ang magiging tanda ng pulso ng kanyang kalagayan sa buhay sa lahat ng antas, lalo na sa mga unang taon ng kanyang pag-iral na halos nakasalalay sa isang isang daang porsyento ng kanilang mga magulang. Pagkatapos, maaari itong baguhin o palawakin depende sa iba't ibang personal at trabaho na mga pangyayari.

Dito maaari nating isama ang: ang antas ng sosyo-ekonomiko ng pamilya, ang kita na natanggap, ang trabaho na ginagawa ng nanay at tatay, ang antas ng kultura at edukasyon at lahat ng mga taong nakakasalamuha nila, maging sila ay pamilya, kaibigan, kapwa. manggagawa, bukod sa iba pa.

Ang mga panlipunang kapaligiran ay hindi maiiwasang makaimpluwensya sa pag-unlad at paglago ng indibidwal at maaari ding kumpirmahin sa ilang mga kaso at sa iba, maaari silang baguhin o alisin.

Ngayon, at dahil dito sa itaas, dapat nating ituro na hindi lahat ng tao ay may parehong kapaligirang panlipunan at ito ay dahil sa simple at simpleng hindi lahat sa atin ay nagmula o may parehong panlipunang pinagmulan.

Ayon sa kaugalian, mas mababa ang kita sa ekonomiya, ang antas ng edukasyon at kultura ng isang tao, mas mababa ang kanilang mga pagkakataong umunlad. At sa kabaligtaran, ang mas mahusay na posisyon sa ekonomiya na mayroon ang isang tao, mas mahusay ang karaniwang ginagawa nila sa buhay sa mga tuntunin ng mga pagkakataon at pagkakataon.

Kaya, ang isang indibidwal na lumalaki at umuunlad sa isang panlipunang kapaligiran kung saan ang mababang mapagkukunan at pagkakataon ay nananaig ay magkakaroon ng higit pang mga komplikasyon sa pagsulong sa buhay at magiging mas mahina pagdating sa pagdurusa sa mga sakit, pagpili sa krimen bilang kabuhayan, bukod sa iba pa. mga salot.