pangkalahatan

kahulugan ng pilosopo

Ang pilosopo ay ang indibidwal na propesyonal na nakatuon sa pilosopiya, bagama't ang parehong termino ay ginagamit din upang sumangguni sa pSiya ay isang taong mahilig sa pilosopiya at samakatuwid ay mamilosopo tungkol sa iba't ibang mga paksa.

Samantala, ang pilosopiya binubuo ng pag-aaral ng pag-iisip at pagbibigay-katwiran ng mga paniniwala, ibig sabihin, na ipinahihiwatig ng pamimilosopo mag-isip at mangatuwiran tungkol sa mundo sa paligid natinSamantala, sa patuloy na pag-uusisa na isinagawa ng pilosopiya, dapat itong pangalagaan ng iba pang mga agham at disiplina, tulad ng kaso ng agham at teolohiya.

Ang pilosopiya ay itinuturing na pinakamaraming gawain ng tao na umiiral dahil ito ay ipinanganak mula sa unibersal na kaalaman ng tao at mula sa isang saloobin ng mapanimdim na pagmumuni-muni ng indibidwal; Ang pamimilosopiya ay isang likas na kilos ng tao.

Kabilang sa mga pinaka-paulit-ulit na tema sa loob ng mga pilosopiya, ang mga sumusunod ay namumukod-tangi: kaalaman, pagkakaroon, pagkatao at halaga.

Pagkatapos, ang pilosopo, tulad nito, ay hahanapin ang kaalaman para sa sarili nitong kapakanan, higit sa lahat ng bagay at walang pragmatikong layunin. Naantig ang pilosopo kuryusidad at sa ganoong pagkakasunud-sunod ay magsisimula siyang magtanong tungkol sa mga huling pundasyon ng katotohanan mismo.

Sa kasaysayan ng pilosopiya, napakalaking bilang ng mga pilosopo ang dumaan, na kabilang sa iba't ibang agos, ngunit alam kung paano tumayo sa larangan, bukod sa iba pa: Aristotle, Thomas Aquinas, Francis Bacon, Epicurus of Samos, Michel Foucault, Gorgias, Hegel, Heraclitus, Martin Heidegger, Plato, Immanuel Kant, Karl Marx, José Ortega y Gasset, Parmenides, Pythagoras, Jean-Paul Sartre, Socrates, Tales at Miguel de Unamuno.