Sosyal

kahulugan ng opinyon ng publiko

Ang konsepto ng pampublikong opinyon ay isa na ginagamit upang sumangguni sa iba't ibang anyo ng pagpapahayag na maaaring magkaroon ng isang komunidad tungkol sa mga pampublikong isyu, hindi pribado. Ang ideya ng pampublikong opinyon ay umiral nang mahabang panahon, hangga't ang isang tao ay nagsasalita tungkol sa reaksyon o paraan ng pag-iisip ng mga tao bago ang ilang mga kaganapang pampulitika, panlipunan, pang-ekonomiya o kultura. Gayunpaman, walang alinlangan na ang kahalagahan na ipinalagay ng konseptong ito sa nakalipas na limampung taon ay mas malaki dahil sa katotohanan na ang mga bagong teknolohiya at ang hitsura ng internet ay pinadali at pinalawak ang mga anyo ng pampublikong pagpapahayag sa harap ng lahat ng uri ng mga kaganapan. .

Tulad ng maraming mga konsepto na may kaugnayan sa Humanities, ang konsepto ng pampublikong opinyon ay isang abstract na konsepto na tumutukoy sa panlipunang kababalaghan ng pagpapahayag ng isang komunidad sa harap ng iba't ibang uri ng mga pangyayari o pangyayari. Bagaman sa maraming pagkakataon ang ideya ng pampublikong opinyon ay nauugnay sa mga isyung pampulitika at ang paraan kung saan ang mga miyembro ng isang komunidad ay tumitingin sa ilang mga pampublikong opisyal, kandidato sa pulitika at personalidad ng gobyerno, ang katotohanan ay ang konsepto ay hindi limitado lamang sa larangan ng pulitika. at maaaring maraming beses na magpakita ng reaksyon o paraan ng pag-iisip sa mga kaganapang panlipunan, pang-ekonomiya, pangkultura, kahit na sa mundong kilala bilang entertainment o entertainment.

Ang opinyon ng publiko ay naging isang pangunahing elemento sa buong ika-20 siglo kung saan ibinabatay ng mga sistemang pampulitika ang kanilang puwersang sumusuporta, hindi katulad ng nangyari sa ibang mga panahon na ang opinyon ng mga tao ay hindi gaanong mahalaga at wala. Gayunpaman, sa pagtatatag ng mga demokrasya o higit pang mga rehimeng participatory, ang opinyon ng publiko ay naging isang elemento na hindi maaaring balewalain at isinasaalang-alang ng lahat ng mga pulitiko na subukang makakuha ng higit na suporta o pag-apruba.