pangkalahatan

kahulugan ng katwiran

Ang salita dahilan mga pangalan ang kakayahan na mayroon ang mga tao at kung saan maaari tayong mag-isip at magmuni-muni sa mga bagay. Iyon ay, ito ay salamat sa dahilan na ang mga indibidwal Inilalarawan namin at tinutukoy ang mga konsepto at, sa pagsasaalang-alang na ito, ang ilang mga aksyon ay ipinakalat, tulad ng pagtatanong, pagsalungat o paghahanap ng pagkakaugnay-ugnay at hindi pagkakapare-pareho sa mga ito, o pagbabawas ng iba pang mga konsepto.

Ang tao ay may kakayahan na nagpapaiba sa kanya sa anumang buhay na nilalang, dahilan. Ito ay isang faculty na nagpapahintulot sa amin na maunawaan ang katotohanan. Gayunpaman, walang iisang paraan ng dahilan.

Pagkakaiba ng mga anyo ng pagsusuri na humahantong sa atin sa pagninilay

Ngunit upang maisakatuparan ang tungkulin nito, ang katwiran ay batay at ginagalaw ng lohikal na mga prinsipyo na inaakalang totoo, tulad ng: prinsipyo ng pagkakakilanlan (na ginagawang malinaw na ang gayong konsepto ay ang konseptong iyon at hindi isa pa), prinsipyo ng hindi pagkakasalungatan (nagpapahiwatig na ang isang konsepto ay hindi maaaring maging at maging kasabay) at hindi kasama ang ikatlong prinsipyo (Ipinapalagay nito na sa pagitan ng "pagiging" at "hindi pagiging" ng isang ideya ay maaaring walang posibilidad ng isang intermediate na sitwasyon).

Samantala, kapag tayo ay nangangatuwiran, makakahanap tayo ng dalawang uri ng pangangatwiran, ang pasaklaw, na isa na nakakamit ng pangkalahatang konklusyon ng mga partikular na tanong at ang deduktibo , na nagpapanatili na ang konklusyon ng isang bagay ay naka-embed sa lugar nito.

Ang aming katwiran ay may kakayahang bumuo ng mga abstract na ideya

Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga mabait na pag-uugali ay lumilikha tayo ng ideya ng kabaitan at sa pamamagitan ng pag-unawa na may mga hugis na may tatsulok na anyo ay bumubuo tayo ng paniwala ng isang tatsulok. Ang ganitong uri ng dahilan ay abstract.

Sa pag-iisip, nagsasagawa kami ng isang serye ng mga intelektwal na operasyon. Kaya, inuuri namin ang mga bagay sa mga grupo, nakikilala ang mga katotohanan, o gumagawa ng mga pagbabawas mula sa pag-unawa. Ang ganitong uri ng dahilan ay analitikal.

Nakikita ng talino na ang ilang mga phenomena ay nasa proseso ng patuloy na pagbabago (halimbawa, mga makasaysayang kaganapan). Sa kabilang banda, may mga pangyayari kung saan ang mga ideya ay dumadaloy na parang nasa proseso ng pagbabago (halimbawa, ipinagtatanggol ko ang thesis A, ang aking kaibigan ay nagtatanggol sa thesis B at pareho kaming umabot sa ikatlong konklusyon o thesis C). Ang ganitong uri ng dahilan ay dialectical.

Ang ilang mga pilosopo ay nagtaka kung ano ang mga limitasyon ng pangangatuwiran ng tao. Sa ganitong diwa, tinanong ni Inmanuel Kant ang kanyang sarili ng isang katanungan tungkol sa kaalaman ng tao: ano ang maaari kong malaman? Ang iyong sagot sa tanong na ito ay batay sa pagsusuri ng dahilan at mga limitasyon nito. Ang ganitong uri ng dahilan ay kilala bilang kritikal na dahilan.

Ang ideya ng dahilan ay nasuri mula sa lahat ng uri ng mga pamamaraang pilosopikal

Para kay Wittgenstein, ang ideya ng dahilan ay dapat na maunawaan na may kaugnayan sa dalawang magkaibang katotohanan, wika at mundo.

Para kay Freud, sa ilalim ng rational mind ay mayroong unconscious mind na may sariling dinamika.

Para kay Leibniz, lahat ng bagay na umiiral ay sumusunod sa isang sapat na motibo o dahilan. Sa madaling salita, hindi basta-basta nangyayari ang mga bagay sa ating paligid.

Ayon sa rationalist philosophers, ang katwiran ng tao ay may sariling mga pundasyon sa labas ng karanasan. Sa halip, pinaniniwalaan ng mga empiricist philosophers na ang rasyonalidad ay nakabatay sa kung ano ang maaari nating obserbahan (halimbawa, sinasabi ni Hume na ang ating pangangatwiran ay maaari lamang batay sa mga pagkakatulad na ating namamasid sa mga totoong pangyayari).

Pagpapalawak ng mga abot-tanaw tungkol sa paggamit ng termino, sa mga partikular na setting at konteksto

Bukod sa pilosopikal na debate, nagsasalita tayo ng katwiran sa maraming paraan. Kaya, gusto nating malaman ang mga motibo o dahilan na nagtutulak sa atin na kumilos, sinasabi natin na ang isang tao ay lubos na gumagamit ng katwiran o ang isang tao ay hindi nakikinig sa mga dahilan.

Ang argumentong ibinigay pabor sa isang isyu (Binigyan niya kami ng napakahirap na dahilan para sa aming pagtatanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagbibitiw.); ang dahilan ng isang bagay (ang liblib ng kanyang tahanan ay humantong sa kanyang desisyon na hindi na dumalo sa kurso), tagumpay sa pagkilos at pag-iisip ng iba (Tama si Mario na magalit sayo).

Sa kabilang banda, sa larangan ng matematika, ito ay tinatawag na dahilan sa quotient ng dalawang numerical quantity o ng dalawang quantity na maaring ikumpara sa isa't isa. Halimbawa ang ratio ng 9/3 ay 3.

Ngayon, mahahanap din natin ang salitang nakapaloob sa ilang tanyag na konsepto at ekspresyon tulad ng: dahilan ng estado (Ito ang tuntunin ng pagkilos sa isang tiyak na kalagayang pampulitika at iyon ay motibasyon ng karaniwang interes ng bansa), Pangalan ng Negosyo (Ito ay pangalan ng isang komersyal na kumpanya at iyon ang dahilan kung bakit ito ay kilala sa mga komersyal na termino, maaaring hindi ito ang pangalan ng tatak), dumalo sa mga dahilan (kapag may nagkumbinsi sa iba sa kanilang mga argumento), ibigay ang dahilan (pagkilala sa iba na nagsasabi o gumagawa ng tama), ipasok ang dahilan (upang makatwirang tanggapin ang isang bagay) at para mawala sa isip mo (kapag nabaliw na siya).

Mga Larawan 2/3: Fotolia - Ramona Heim / Kopenicker