pangkalahatan

kahulugan ng teknikal

Ang Tecnicatura ay ang terminong ginamit sa Latin America upang sumangguni sa mga teknikal na pag-aaral na hindi uri ng unibersidad. Ito ay isang pangkalahatang termino, dahil ito ay kinakailangang sinamahan ng isang tiyak na termino. Kaya, may mga teknikal na kurso na may kaugnayan sa napaka-magkakaibang mga disiplinang pang-akademiko: computing, kaligtasan at kalinisan, turismo, human resources, gastronomy, pamamahala sa kultura, pamamahala sa kapaligiran at isang malaking bilang ng mga lugar.

Pangkalahatang mga tampok

Ang diskarte ng mga teknikal na kurso ay upang sanayin ang mga mag-aaral na maging mga kwalipikadong propesyonal. Ang isang nauugnay na aspeto ay ang kumbinasyon ng teorya at kasanayan sa ganitong uri ng disiplina. Tungkol sa degree, ang sinumang nakatapos ng teknikal na degree ay may teknikal na degree sa unibersidad. Dapat isaalang-alang na sa sistemang pang-edukasyon ng karamihan sa mga bansa sa Latin America, ang primarya at sekondaryang edukasyon ay sapilitan at kapag natapos na ang panahong ito, ang mag-aaral na gustong palawigin ang kanyang pagsasanay ay may dalawang pagpipilian: pag-aaral sa unibersidad (degree) o mas mataas na teknikal na pag-aaral. , ibig sabihin, mga teknikalidad. Ang mga ito ay hindi dalawang ganap na magkasalungat na landas, dahil sa pagtatapos ng isang teknikal na degree ang isang mag-aaral ay may posibilidad na sumali sa isang degree sa unibersidad.

Ang isang nauugnay na isyu sa mga teknikal na degree ay ang kanilang koneksyon sa labor market sa bawat sektor. Sa ganitong kahulugan, ang mga kasanayan na isinasagawa ay nakatuon sa pang-araw-araw na katotohanan ng mga kumpanya. Ang diskarte na ito ay nakikita bilang kinakailangan para sa dalawang layunin: upang gawing mas madali para sa mga mag-aaral na makakuha ng trabaho at upang makagawa ng koneksyon sa pagitan ng akademya at mundo ng negosyo.

Mag-aral at magtrabaho

Noong unang panahon, ang pagsasanay sa akademiko ay hindi nakikipag-ugnayan sa mundo ng trabaho. Ang mga pag-aaral ay nagbigay-diin sa teoretikal na dimensyon at ang pagsasanay ay nakuha sa pang-araw-araw na batayan sa mga kumpanya. Ang diskarte na ito ay nagbago sa huling mga dekada at, dahil dito, ang mga pagbabago sa merkado ng paggawa ay nagtatapos sa pagkondisyon sa mga plano sa pag-aaral ng mga teknikal na kurso. Ang tanong na ito ay maaaring maipakita sa pamamaraan ng mga video game. Nang lumitaw ang unang mga video game, ito ay libangan lamang.

Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ito ay naging isang pandaigdigang kababalaghan na gumagalaw ng malaking halaga ng pera at sa parehong oras ay nangangailangan ng mataas na kwalipikadong mga propesyonal. Ang pagbabagong ito ay lumikha ng pangangailangan na lumikha ng isang partikular na pamamaraan para sa industriya ng video game. Tinutulungan tayo ng halimbawang ito na matandaan ang isang ideya na hindi palaging naaangkop: ang pangangailangang iugnay ang trabaho at akademiko.

Larawan: iStock - Wavebreakmedia