relihiyon

kahulugan ng heretic

Ang pinakakaraniwang paggamit ay iniuugnay namin sa salita erehe ay upang italaga isa na nagmumungkahi o nagtataglay ng mga opinyon na kaibahan sa orthodoxy o sa lahat ng mga ideyang iyon na itinuturing na ganap at hindi mapag-aalinlanganan sa isang partikular na kontekstong panlipunan o sa kung ano ang iminungkahi ng isang relihiyon.

Sa partikular na kaso ng relihiyon, ang isang indibidwal na sa kabila ng pagiging kabilang sa isang relihiyon sa praktikal na paraan, ay nagtatanong dito sa ilang aspeto, ay tatawaging erehe, alinman sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagpuna o pagtatanong sa ilang tuntunin na iminungkahi nito.

Kapag ang isang tao ay bahagi ng isang panlipunang grupo o nagpahayag ng isang tiyak na paniniwala sa relihiyon, sila ay kinakailangan, bilang isang pangunahing kondisyon ng pagiging miyembro na iyon, na mangako sa paggalang sa lahat ng mga ideya, dogma o paniniwala na kanilang pinanghahawakan. Samantala, kapag hindi ito nangyari, iyon ay, ang tao ay sumasalungat sa ilang mga postulate, pagkatapos, siya ay ituturo bilang isang erehe para sa sitwasyong iyon.

Sa kasalukuyan, ito ay isang kasanayan na sa kabutihang palad ay higit na pinalayas, gayunpaman, sa nakaraan, naging karaniwan na para sa mga nag-aangking ibang relihiyon, panlipunan o pampulitikang ideya ang malupit na pag-uusig. Higit pa rito, ang mga pag-uusig na iyon ay karaniwang marahas at maaaring magtapos sa pagpatay sa isa o sa mga nagpakita ng salungat sa iminungkahing utos. Sa pinakamaliit na kaso ang tao ay itiniwalag ngunit sa pinakamasamang kaso sila ay pinahirapan hanggang mamatay, sa maraming kaso.

Sa relihiyong Kristiyano, kung banggitin ang isang halimbawa, tiyak na karaniwan para sa mga naglakas-loob na magsalita laban sa mga dogma na pinanghahawakan ng Simbahang Katoliko ang pag-uusig at papatayin.

Ang isa sa mga pinakakilalang kaso sa kasaysayan ng Simbahang Katoliko na itinuturing na maling pananampalataya ay ang Protestantismo, nang ang mga grupong Kristiyano noong ika-16 na siglo ay humiwalay sa Simbahang Katoliko pagkatapos hayagang punahin ang marami sa mga dogma nito.

Binibigyan din namin ang salitang ito ng medyo kolokyal na paggamit sa mga kasong iyon kung saan gusto naming ipahayag na ang isang tao ay kumikilos sa isang ganap na walang pakundangan at matapang na paraan. Erehe ang batang ito hindi niya kayang bastusin ng ganoon ang kanyang mga magulang.