kasaysayan

kahulugan ng nazismo

Ang Nazismo ay isa sa pinakamasalimuot at madilim na makasaysayang phenomena noong ika-20 siglo, ipinanganak sa Germany sa pagitan ng mga digmaan at pinalaki sa ilalim ng kapangyarihan ng isang racist at lubos na naglipol na karakter tulad ni Adolf Hitler.

Ang kalakaran sa pulitika na itinatag ni Hitler at batay sa paggamit ng kapangyarihang awtoritaryan at isang patakaran sa paghihiwalay laban sa komunidad ng mga Hudyo

Ang Nazism ay batay sa mga patakaran ng paghihiwalay ng lahi na nakatuon lalo na laban sa mga Hudyo (bagaman ang layunin ay dahan-dahang malabo) at sa pamamagitan ng mga patakarang pang-ekonomiya at panlipunan na naglalayong itatag ang kapangyarihan ng Aryan ng Alemanya sa Europa at sa mundo. Ang pangalan nito ay nagmula sa partidong kinabibilangan ni Hitler, ang Pambansang Sosyalismo.

Mga pinagmulan at mahahalagang katangian

Bumangon ang Nazismo bilang resulta ng masalimuot na sitwasyon na umiral sa Germany pagkatapos ng Unang Digmaang Pandaigdig. Ang kabiguan sa ekonomiya at pulitika ng Republika ng Weimar, pati na rin ang mataas na gastos na ipinataw sa bansa para sa pagbuo ng unang digmaan, ay naging lubhang magulo sa rehiyon. Ang panlipunan, pang-ekonomiya at pampulitika na paghihiwalay na dinanas ng mga Aleman sa pagitan ng dalawang digmaan ay nagpadali sa pagdating ng isang awtoritaryan na pinuno tulad ni Hitler na nangakong itataas ang bansang Aryan mula sa abo.

Kaya, inayos ni Hitler ang isang kumplikadong panlipunan, pampulitika, pang-ekonomiya, pulisya at militar na imprastraktura na naglalayong mabawi ang nawala na kadakilaan ng Alemanya at itatag ang rehiyon bilang kapangyarihan ng Europa at ng mundo. Si Hitler ay naluklok sa kapangyarihan sa pamamagitan ng popular na pagboto, ngunit habang ang kanyang paggamit ng kapangyarihan ay naging higit na awtoritaryan at totalitarian, na nagsentro sa lahat ng mga desisyon at proyekto sa kanyang katauhan. Ito ay napatunayan mula sa katotohanan na noong namatay si Hitler, ang Nazismo bilang isang sistemang pampulitika ay nawala.

Samantala, isa sa mahahalagang katangian ng Nazismo ay ang ganap na interbensyon ng estado sa buhay ng lipunan.

Ang lahat ng ginawa ng mga mamamayang Aleman ay itinakda, pinahintulutan o ipinagbabawal ng estado na pinamumunuan ng kanilang pinunong si Hitler.

Ang mga paraan ng produksyon, edukasyon, pamamahayag, kultura ay kontrolado ng estado at siyempre ang kalayaan sa pagpapahayag at pluralidad sa pulitika ay wala pa noong mga panahong iyon at anumang pahiwatig sa kanila ay mabigat na pinarusahan.

Samantala, upang ipataw ang lahat ng kanyang imprint at matiyak na walang hindi pagsang-ayon, nag-set up siya ng isang napakalaking sistema ng propaganda na ang kasabihan ay itaguyod ang mga benepisyo ng pag-aari sa Nazism.

Ang Propaganda ang pinakamakapangyarihang kasangkapan sa pagtataguyod ng partidong pampulitika at sa programa nito, at siyempre kapag kinokontrol ang lahat ng sinabi.

Dahil ang misyon ay isapubliko ang "mga benepisyo" ng rehimen at pigilan ang mga dissident na boses na magpakita. Sa likod niya ay si Paul Joseph Goebbels, isa sa mga pinakamalapit na katuwang ni Hitler at magsisilbing Reich Ministry for Public Enlightenment at Propaganda sa pagitan ng peak years ng Nazism (1933-1945).

Ang regulasyon ng pamamahayag, sinehan, musika, pagsasahimpapawid sa radyo, teatro at anumang uri ng sining ay nasa kamay ni Goebbels, isang karakter na kasingsama ng kanyang amo sa pulitika na si Hitler at sumuporta sa poot hanggang sa huling sandali. ng mga Hudyo at ng kanilang malupit na pagpuksa sa mga kampong piitan.

Isa sa pinakamasakit at maitim na elemento ng Nazism ay ang propaganda para sa pagpuksa ng mga Hudyo na naganap. Dito lumitaw ang isang malalim na problema sa pagkakakilanlan sa Alemanya noong panahong iyon dahil ang mga Hudyo ng Aleman ay inakusahan na hindi dalisay at nagtataglay ng yaman na talagang pag-aari ng mga Aryan Germans.

Ang kampanya ng pagpuksa ay pinalawig sa buong rehimeng Nazi, na opisyal na tumagal mula 1933 hanggang 1945, at naging kilala sa buong mundo pagkatapos ng digmaan mula sa pagkatuklas ng mga kampo ng kamatayan at pagpapahirap gaya ng Auschwitz. nag-opera siya sa mga taong iyon.

Ang mga paglilitis sa Nuremberg, dahil tiyak na naganap ang mga ito sa lunsod ng Aleman na iyon, ay ang mga pamamaraan ng hudisyal na itinaguyod ng mga kaalyadong bansa nang bumagsak ang Nazism at may layuning hatulan at parusahan ang mga responsable sa kalupitan na ang Holocaust.

Kahit na nagpakamatay sina Hitler at Goebbels, kamangha-mangha ang kadena ng mga pakikipagsabwatan, at pagkatapos ay nagawang parusahan ng mga prosesong ito ang higit sa dalawampung pinuno ng Nazi na nakaligtas at nahuli.