pangkalahatan

kahulugan ng equation

Sa matematika, ang pagkakapantay-pantay sa pagitan ng dalawang algebraic expression ay tinatawag na equation, na tatawaging miyembro ng equation. Sa mga equation, lalabas ang mga ito na may kaugnayan sa pamamagitan ng mathematical operations, numero at letra (hindi alam).

Karamihan sa mga problema sa matematika ay nahahanap ang kanilang mga kundisyon na ipinahayag sa anyo ng isa o higit pang mga equation.

Samantala, kapag ang alinman sa mga halaga ng mga variable sa equation ay nakakatugon sa pagkakapantay-pantay, ang sitwasyong ito ay tatawaging solusyon ng equation.

Bago ang isang equation ay maaaring mangyari ang mga sumusunod na senaryo, na wala sa mga halaga ng hindi kilalang umabot sa pagkakapantay-pantay, o sa kabaligtaran, na ang bawat posibleng halaga ng hindi alam ay natutupad ito, sa kasong ito ay haharap tayo sa tinatawag na mga pagkakakilanlan sa matematika at kapag ang dalawang mathematical expression ay nag-tutugma sa hindi pagkakapantay-pantay, ito ay matutukoy bilang hindi pagkakapantay-pantay.

Mayroong iba't ibang uri ng mga equation, kasama ng mga ito, makikita natin ang functional equation, na kung saan ang mga constant at variable na kasangkot ay hindi tunay na mga numero ngunit mga function. Kapag lumitaw ang isang differential operator sa ilan sa mga miyembro, ang mga ito ay tinatawag na differential equation. Pagkatapos ay mayroong polynomial equation, na siyang magtatatag ng pagkakapantay-pantay sa pagitan ng dalawang polynomial. Sa kabilang banda, ang mga first degree equation ay ang mga kung saan ang variable na x ay hindi nakataas sa anumang kapangyarihan, na may 1 bilang exponent nito. Samantala, ang katangian at pagkakaiba-iba ng mga equation na kilala bilang pangalawang degree na mga equation ay magkakaroon sila ng dalawang posibleng solusyon dito.

Ngunit para sa astronomiya, kung saan sinasabi rin ng termino na kasalukuyan, ang isang equation ay ang pagkakaiba sa pagitan ng lugar o karaniwang paggalaw at ang totoo o maliwanag na mayroon ang isang bituin.