pangkalahatan

kahulugan ng integridad

Ang salita integridad naglalahad ng malawak at pinalawak na paggamit sa ating wika.

Kabuuan ng isang bagay o isang tao, ipinakita ang mga ito na kumpleto sa lahat ng mga bahagi nito

Kapag gusto mong ipahayag ang kabuuan o kabuuan na ipinakita ng isang bagay o isang tao ang terminong integridad ay ginagamit upang isaalang-alang ito.

Kung ilalapat natin ang konsepto sa isang bagay o bagay na gusto nating ipahiwatig kung saan matatagpuan ang bagay na iyon binubuo ng lahat ng elemento nito, walang nawawala, at nasa tamang operasyon.

Probity at pagsunod sa mga pagpapahalagang moral na mayroon ang isang tao

Samantala, tulad ng makikita natin sa ibaba, kung ilalapat natin ito sa isang indibidwal maaari tayong sumangguni sa kawastuhan at katapatan na taglay nito.

Ngayon, sa loob ng konsepto dapat din nating isama ang pisikal na eroplano, imposibleng balewalain, iyon ay, ang integridad ng isang tao ay nagpapahiwatig ng kanyang moral na dimensyon, ito ay nagpapahiwatig ng mga halaga na mayroon siya at ang paraan kung saan siya kumikilos sa buhay, habang tayo itinuro na. , ngunit pati na rin ang pisika na malapit na nauugnay sa kanilang katawan at ipinapalagay na ang isang indibidwal ay hindi maaaring atakihin, manipulahin, pisikal na lalabagin, at higit na hindi kung walang paunang pahintulot sa bahagi ng interesadong partido.

Pisikal na integridad: isang karapatan na dapat pangalagaan

Kung mangyari ito, isang napakaseryosong pagkakasala ang mangyayari laban sa tiyak na pisikal na integridad ng isang tao at kung sino man ang makakaapekto sa kanya ay maaaring tuligsain, at kung masusumpungan ang kanyang pagkakasala, dapat niyang bayaran ang pinsalang iyon ayon sa itinatag ng hustisya.

Ang pisikal na integridad ng mga tao ay isang karapatan at dapat na protektahan at ginagarantiyahan ng mga estado.

Ang konsepto ng pisikal na integridad ay tumutukoy sa katawan bilang isang malusog na nilalang sa loob at labas.

Kabilang sa mga halimbawa ng affectation sa ganitong diwa ay maaari nating banggitin ang dagok na dinaranas ng isang tao sa isang pagnanakaw sa bahagi ng kriminal na umaatake sa kanya; isang medikal na pamamaraan na masakit at kung saan walang pahintulot ng pasyente na apektado nito; at ang integridad ng isip ay maaaring makompromiso mula sa mga pananakot sa salita o iba pang mga kasabihan na nakakaapekto sa kalusugan ng isip ng isang tao.

Katuwiran sa pag-arte

At sa kabilang banda, ang salitang integridad ay karaniwang ginagamit kapag nais mong ipahiwatig ang katapatan na ipinakikita ng isang tao sa kanilang mga kilos at pag-iisip.

Kapag ang isang indibidwal ay may integridad, siya ay mauuri bilang integridad at madali itong makilala dahil siya ay kikilos sa isang balanse, tapat at patas na paraan, ibig sabihin, buong pagsisikap niya ay haharapin ang mga kawalang-katarungang lumalabas at umaatake sa kanya o kanyang kapaligiran.

Ang sinumang nagpapakita ng integridad sa kanyang pag-uugali ay tiyak na mapagkakatiwalaan dahil siya ay palaging kikilos sa tamang direksyon at hindi naghahanap ng aksyon na magdulot sa kanya ng pakinabang.

Isang pinahahalagahan na halaga

Halimbawa, ang integridad sa ganitong kahulugan ay itinuturing na isang pangunahing halaga sa mga tao, at na pumupukaw ng paghanga sa iba kapag pinahahalagahan, dahil siyempre, alam nang maaga na ang taong ito ay kikilos alinsunod sa kanilang mga prinsipyo at ideya at na Kanyang gagawin. hindi kailanman ipagkanulo sila, para sa anumang bagay sa mundo, o para sa lahat ng pera na inaalok upang baguhin ang mga ito, at doon mismo namamalagi ang pagpapahalaga, sa pangakong iyon.

Kaya't ang mga tao lamang ang may pananagutan at may awtoridad na magpasya sa kanilang buhay sa bawat eroplano, ang pisikal at moral, walang sinuman, o walang makakaapekto sa karapatan, o ibaluktot ito sa pamamagitan ng pagpilit na magsagawa ng mga aksyon o magpasakop. .

Para sa kahulugang ito ng salita mayroong maraming kasingkahulugan ng sobrang popular na paggamit tulad ng pagiging disente at katapatan, habang ang konseptong sumasalungat dito ay ang sa Korapsyon, na ginagamit upang ipahiwatig ang komisyon ng ilan panunuhol o panunuhol.

Ang kadalisayan ay magagamit ng isang tao

Gayundin, ang salitang integridad ay ginagamit upang italaga kalinisang-puri, kadalisayan at pagkabirhen magagamit sa isang tao.

Data, mensahe at integridad ng sanggunian

Sa kabilang banda, ang salitang integridad ay lumilitaw na naka-link sa iba pang mga termino na nagdudulot ng mga konsepto tulad ng: integridad ng data, integridad ng mensahe at integridad ng referential.

Sa kahilingan ng mga database, integridad ng referential Ito ay lumalabas na isang kinakailangang pag-aari sa mga ito dahil ginagarantiyahan nito na ang isang tala ay nauugnay sa iba pang mga wastong na bahagi din ng database.

Upang ito ay matupad, may mga programa na ginagawa itong isang katotohanan at samakatuwid ay iniiwasan ang maling data, pag-uulit at masamang ugnayan sa pagitan ng data.

At pagpapatuloy sa mga database, integridad ng datos ng isang base ay binubuo ng pagwawasto na ipinakita ng lahat ng mga bahagi ng pareho.

Sa mga tuntunin ng pag-compute, may mga function na ginagarantiyahan ang integridad ng mensahe na binubuo ng mensahe na ipinapadala ng isang indibidwal sa isa pa ay hindi nababago.