pangkalahatan

kahulugan ng pagpapatunay

Ang terminong pinatunayan ay may dalawang magkaibang kahulugan. Sa isang kaso, ito ay isang pang-uri na nagpapahayag ng mas mataas na presensya ng isang bagay o isang tao. Kaya, ang isang kalye ay masikip sa mga tao o ang isang highway ay masikip ng mga sasakyan kapag ang bilang ng mga ito ay lumampas sa karaniwan o, sa madaling salita, kapag ang bilang ng mga tao o mga bagay ay itinuturing na labis para sa ilang kadahilanan. Sa kabilang banda, ang salitang aming sinusuri ay tumutukoy sa isang administratibong dokumento at sa kasong ito ang termino ay ipinakita bilang isang pangngalan.

Ilang uri ng ulat

Ulat ng pulis

Sa ordinaryong gawain ng pulisya, kinakailangan na mag-ulat ng mga kaganapan upang matukoy ang pagkakaroon ng isang posibleng krimen. Ang dokumentong nakumpleto ay kilala bilang ulat ng pulisya, kung saan dapat isulat ng isang pulis ang lahat ng itinuturing niyang may kaugnayan tungkol sa ilang mga katotohanan na maaaring maging isang krimen (ang mga pangyayaring naganap, ang mga pangalan ng mga taong sangkot, ang oras kung kailan naganap nila ang mga katotohanan at lahat ng impormasyong iyon na itinuturing na may kinalaman). Ang ulat ng pulisya ay kumakatawan sa pangunahing impormasyon para sa isang hukom upang matukoy kung ang mga nabanggit na kaganapan ay kriminal o hindi. Sa aktibidad ng pulisya, ang pinakakilalang ulat ay ang ulat ng trapiko, na nagsasama ng teknikal na impormasyon na napakahalaga upang tukuyin ang responsibilidad para sa mga aksidente sa trapiko.

Sertipiko ng medikal

Ang terminong medikal na sertipiko ay ginagamit bilang isang kasingkahulugan para sa medikal na sertipiko. Ito ay isang dokumento na dapat kumpletuhin ng isang doktor upang patunayan ang mga kondisyon ng kalusugan ng isang tao; halimbawa upang magsagawa ng isang gawain sa trabaho o upang magsanay ng isang partikular na isport.

Siksikan ng kahirapan

Ang mga responsable para sa mga serbisyong panlipunan ay dapat patunayan na ang ilang mga tao o pamilya ay nasa isang sitwasyon ng kahirapan, kung saan naghahanda sila ng isang dokumento na may detalyadong impormasyon, ang pahayag ng kahirapan. Ang nilalaman ng dokumentong ito ay may kaugnayan dahil ito ang magpapasiya kung ang isang tao o pamilya ay makakatanggap ng anumang tulong panlipunan.

Sertipiko ng notaryo

Sa pamamagitan ng kahulugan, ang isang notaryo ay may tungkulin na magpatotoo sa isang bagay, iyon ay, ginagarantiyahan na ang isang dokumento ay tunay at nakakatugon sa mga kinakailangan na itinatag ng batas. Sa ganitong paraan, sa ilang mga bansa sa Amerika ang konsepto ng notaryo attestation ay ginagamit upang sumangguni sa dokumento kung saan ang isang notaryo ay nagpapatunay ng ilang mga katotohanan.

konklusyon

Ang dokumento ng pagpapatunay sa alinman sa mga variant nito ay nagpapahayag na ang isang awtoridad (isang pulis, isang doktor, isang social worker o isang notaryo) ay nagpahayag ng isang bagay bilang totoo. Dahil dito, ang nilalaman ng dokumento ay dapat na layunin, tumpak at, higit sa lahat, hindi hindi totoo sa mga katotohanang inilarawan.