pulitika

kahulugan ng lalawigan

Ang terminong lalawigan ay isang termino na ginagamit upang italaga ang isang teritoryo na bahagi ng isa pang mas malaki at superyor na heograpikal na entidad ngunit sa parehong oras ay may sariling mga katangian at partikular na mga tungkulin. Ang lalawigan ay isang purong nilikha ng tao upang heograpikal na ayusin ang iba't ibang mga puwang kung saan ang isang lipunan ay nabubuhay at nag-aayos ng sarili nito. Upang limitahan ang teritoryo na bahagi ng isang probinsya, parehong natural na elemento (tulad ng ilog, bulubundukin, kagubatan, atbp.) pati na rin ang mga artipisyal na elemento na nilikha ng tao (halimbawa, ruta, pader, avenue , atbp.).

Sa tuwing pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga lalawigan ang tinutukoy mo ay isang geopolitical na entity na bahagi ng isa pang superior entity, kadalasan ay isang bansa, isang kaharian, isang imperyo. Ang lalawigan ay isa sa mga heograpikal na yunit na bumubuo sa pinakamasaklaw na teritoryong ito at kadalasang itinatag mula sa mga hangganang heograpikal, bagama't kung minsan ay maaari din itong isaalang-alang ang mga partikular na katangiang panlipunan at kultural (halimbawa, isang lalawigan kung saan ang mga bayan o lungsod ay mayroon silang isang partikular na wika na naiiba sa iba pang mga lalawigan).

Ang pangalan ng lalawigan ay direktang nagmula sa sinaunang Imperyo ng Roma kung saan ang malawak na mga teritoryo ay kailangang hatiin sa mga menor de edad na sub-teritoryo o lalawigan upang matiyak ang isang mas epektibo at maliksi na domain. Sa maraming iba pang mga kultura tulad ng iba't ibang mga lipunan bago ang Columbian (pangunahin ang mga Incas at Aztec), mga Asyano o Egyptian, nagkaroon din ng paghahati ng teritoryo, ngunit ang pangalan ng lalawigan ay direktang nagmula sa mga Romano.

Mayroong ilang mga elemento na maaaring isaalang-alang upang tukuyin kung ano ang isang lalawigan. Sa unang lugar, masasabi natin na ang teritoryong panlalawigan ay laging may sariling sistemang pampulitika: ito ay isang gobernador, ang sarili nitong sistemang pambatasan at hudisyal na nagpapahintulot dito na gumawa ng sarili nitong mga desisyon, bagama't ang ilan ay ibinabahagi sa gitnang Estado. Karaniwan ding malaya ang lalawigan na pamahalaan ang mga pondo at mapagkukunan nito ayon sa nakikita nitong angkop, bagama't karaniwang hinihiling ang bawat isa sa mga teritoryong ito na magpadala ng halaga sa sentral na Estado upang pamahalaan ang buong bansa o teritoryo. Sa wakas, ang mga lalawigan ay maaaring magkaroon ng kanilang sariling mga batas, gayundin ang mga natatanging katangian ng pagkakakilanlan na nakakaapekto sa kultural at panlipunang aspeto ng bawat rehiyon.